Robbanasveszelyessegi osztaly b

Az ATEX-irányelv (Atmosphères Explosibles, amelyet 94/9 / EK irányelvnek is neveznek, egy európai uniós rendelet, amely meghatározza a robbanásveszélyes területeken végrehajtandó termékek alapvetõ követelményeit. A keményszénbányákban használt gépek és berendezések többsége metán- és szénpor robbanásveszélyt jelent, és az ATEX-irányelv a robbanásveszélynek kitett felületekre szánt berendezésekre és védelmi rendszerekre vonatkozik. Az Európai Unió egyes országaiban a legújabb biztonsági elõírások is különböztek egymástól, ami jelentõs akadályt jelentett az áruk tagállamok közötti cseréjének szabadságában.Ebbõl a feltételbõl egy egységes ATEX-irányelv jött létre, amely egységesítette a meglévõ szabályozásokat, és egyértelmûen megkönnyítette az áruk forgalmát az Európai Unióban. A Római Szerzõdés 100a. Cikkének rendelkezéseinek végrehajtása során az ATEX-irányelv legfontosabb pontja az áruk szabad áramlása, amely jelentõs robbanásvédelmet biztosít. A robbanásveszélyes területeken végzett mûveletekre vonatkozó adathordozók tekintetében az Európai Parlament és a nyílt Európai Unió 1994. március 23-án kiadta az ATEX 94/9 / EK irányelvet, amelyet 2003. július 1-jén adtak meg. Ezen túlmenõen 1999. december 16-án elfogadták az 1999/92 / EK irányelvet (ATEX137 néven is ismert, amely viszont a háttérre vonatkozó tevékenységekre vonatkozó minimális biztonsági követelményekre vonatkozik, ahol robbanásveszélyes légkör veszélye áll fenn. Az ATEX 94/9 / EK irányelv 2003. július 1-jén hatályba lépett, és a korábbi 76/117 / EGK és a 79/196 / EGK irányelveket váltotta fel.

CE-jelölés (fr Conformité Européennea tanúsító szervezet azonosító számaVégrehajtási szimbólumrobbanási csoporteszköz kategóriarobbanásvédelem típusarobbanó alcsoporthõmérséklet osztály

jinx formulaJinx Repellent Magic Formula - Hatékony módja az Ön élethelyzetének javítására!

Javasoljuk az Atex képzését