Robbanasveszelyes zona 2

A közelmúltbeli tény, hogy az Európai Unió végén különbözõ biztonsági elõírások voltak érvényben, úgy döntöttek, hogy harmonizálják a szabályokat. Bevezetésre kerültek az ATEX követelmények, amelyekre a potenciálisan robbanásveszélyes zónák és a robot kiegészítõk sikerességét említik a jelenlegi területeken. Ezeknek a változásoknak a célja a kockázat jelentõs csökkentése vagy megszüntetése, amely vállalja, hogy olyan terekben alkalmazza a hatásokat, ahol a robbanás veszélybe kerülhet, azaz az EX zónák.

Az EX-követelmények, különösen az irányelv meghatározzák azokat a követelményeket, amelyeket a terméknek a robbanásveszélyes környezetben való használatra terveznie kell. A rendszer fõ célja, hogy harmonizálja az eszközök és védõstílusok megfelelõségi eljárásait a robbanásveszélyes kortárs területeken, és garantálja a szabad pályát az Európai Unió térén.Ez az irányelv kiterjed az elektromos és nem elektromos berendezésekre és védelmi rendszerekre, amelyeket potenciálisan robbanásveszélyes területeken ajánlunk. Az ATEX követelmények a biztonsági, repülési és végzõberendezésekre vonatkoznak, amelyek a potenciálisan robbanásveszélyes környezeten kívül kerülnek kiszolgálásra. Nem kell független funkciókat betölteniük, de hozzá fognak járulni az ott használt eszközök és védelmi rendszerek biztonságához.Az irányelv meghatározza és bemutatja a termék megfelelõségét az ATEX fenntartásokkal. Azoknak a termékeknek, amelyek megfelelnek ezeknek a kívánságoknak, vagyis a harmonizált szabványoknak az információval, szintén fontos követelményeket kell támasztaniuk. Az igazságok használata nem feltétlenül szükséges, de az ilyen megfelelõségi eljárás már megtörtént. A lényeg itt az elv betartása, amelyet a válaszadó az Európai Bizottság által kiadott értesítés alapján hajt végre. Elõfordulhat, hogy a harmadik kategóriájú elektromos készülékek és a nem elektromos berendezések második és harmadik kategóriájának sikerességében is eltérések történhetnek.Ezeket a kivételeket illetõen a megfelelõségi megállapodások a modern példában a gyártót egy bejelentett szervezet bevonása nélkül helyezték el. A követelményeket azonban tiszteletben tartják, míg a gyártó ebben a helyzetben fontos lesz a terméknek a piacra való belépésekor.Ha ez az alapvetõ követelményekhez szükséges, az elektromos és nem elektromos berendezések tanúsítása, az önellenõrzés, a tárgyak helyszínére vonatkozó követelmények és az Európai Unióban élõ kötelezõ iskolák is kiemelkedõ jellegûek.