Kohaszat uis

Jelenleg a kohászat egy olyan rész, amely nemcsak a mûanyag formázási folyamatokat és öntödéket hoz létre, hanem a struktúrák makroszintû mérése is ajánlott. A meteorográfiai mikroszkópia általában erre a célra történik.

A mikroszkópia néhány száz évvel ezelõtt jelent meg. Mindazonáltal, csak attól függõen, hogy milyen új módszert alkalmaztak, a különbözõ fém mikroszkópok használtak a kohászatban. A modern szakaszokban a mérnöki cikkekkel kapcsolatos könyvben pótolhatatlanok. A már említett területen már elterjedtek a fémrajzi mikroszkópok, amelyek többek között fémhibák vagy áttörések keresése körül forognak. Így ez egy olyan képalkotási eljárás, amelyet átlátszatlan mintákon végeznek. A metallográfiás mikroszkópok közé tartoznak többek között az elektronmikroszkópok, amelyek lehetõvé teszik az atomszint és a fénymikroszkópok szerkezetének elemzését, amelyet kisebb nagyítás jellemez. Ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával végzett megfigyelések rendkívül fontosak, mivel ennek köszönhetõen különbözõ típusú mikrokockákat észlelhetünk közepén, vagy azok eredetét. Lehetõség van a fázis-hozzájárulás kiszámítására, valamint a pontos fázisok meghatározására is. Ennek köszönhetõen meghatározhatjuk a zárványok számát és típusát, valamint számos új lényeges alkotóelemet a metallurgia látásából. Például az újonnan létrehozott anyag mikroszkópos megfigyelései gyakran megvásárolják az anyagszerkezet valós megfigyelését, aminek köszönhetõen a jövõben elkerülhetjük a nemkívánatos hibákat.

A metallográfiás mikroszkópok használata nagyon fontos, mert ennek köszönhetõen képesek vagyunk az anyaghibák észlelésére. Azonban, hogy az ilyen típusú bútorok kezelése nehezen kivitelezhetõ. Ebbõl az állapotból csak a szakképzett személyek végezhetnek vizsgálatokat.