Kinai egyideju fordito

Bizonyos vállalkozásokban, ahol levegő keveréket hoz létre gázokkal, gőzökkel és gyúlékony ködekkel, fennáll annak a veszélye, hogy a gyújtás következménye - robbanás. Az elektrosztatikus töltések gyártása és tárolása még folyamatban van.

A felgyülemlett energia kibocsátása is társadalmi a gyúlékony anyagok tartalmában, és veszélyezteti a személyzet és a teljes otthon biztonságát. Ezen anyagok levegőből történő kiürülésének és megfelelő szellőzéssel történő visszafordításának biztosítása részben a munkáltató. Csak egy olyan italból származó ital van, amelyre a gazdasági miniszter 2010. július 8-i meghatározása a munkahelyi robbanásveszélyes légkör lehetőségével kapcsolatos munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó minimumkövetelményekről szól.Az úriembernek biztonságos munkakörülményeket kell biztosítania a munkatársainak, és ha a robbanásveszély továbbra is fennáll az összes objektív intézkedés ellenére, teljes mértékben tájékoztatnia kell a személyzetet, határozza meg a veszély mértékét, folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és minimalizálja a lehetséges robbanás negatív hatásait. Ebben a pontban robbanásbiztonsági dokumentum jön létre, azaz robbanásbiztos dokumentum. A veszélyes tartalmú pozíció helyének létrehozása előtt meg kell keletkeznie. A rendelet szerint a munkáltató vállalja, hogy:- robbanásveszélyes légkör kialakulásának megakadályozása, \ t- a fent említett gyújtás megakadályozása légkör,- a keletkező robbanás káros hatásainak minimalizálása.A dokumentumban a munkáltató köteles minden, a veszélyt jelentő eszköz ellenőrzését és karbantartását rögzíteni. Meghatározza a megteendő óvintézkedések típusát, meg kell határozni a kockázatot és azokat a helyeket, ahol a gyújtás bekövetkezhet. Az embernek meg kell ismernie a veszély minden területét (0, 1, 2, 20, 21, 22. A veszélyzónához való bejáratot speciálisan sárga figyelmeztető háromszöggel kell ellátni, középen fekete EX-vel. A munkáltatónak meg kell határoznia maguknak az evakuálásnak a módját, és a telephelyen bekövetkezett változások esetén, a veszélyzónákkal rendelkező presztízsével, a DZPW-t rendszeresen frissíteni kell.