Foldeles foldre

Az elektrosztatikus földelés feladata az éghetõ anyagok robbanásveszélyének minimálisra csökkentése, az elektrosztatikus szikra-diszlokáció hatása. Ezt széles körben használják a gyúlékony gázok, porok és folyadékok szállítása és feldolgozása területén.

Az elektrosztatikus földelésnek más formája lehet. A legnépszerûbb és kissé bonyolultabb modellek a földelõ bilincsbõl a kábelbõl is koncentrálódnak. A robusztusabb és technológiailag fejlettebbek földelõfigyelõ rendszerrel rendelkeznek, melynek köszönhetõen a termék adagolása vagy szállítása megengedett, ha a földelés racionálisan csatlakozik.

Az elektrosztatikus földeléseket általában vasúti és közúti tartálykocsik, tartályok, hordók, ún. nagy zsákok vagy folyamatberendezések elemei.

Az új tartalommal töltött tartályok (pl. Porok, granulátumok, folyadékok feltöltése vagy kiürítése során veszélyes elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. Állásuk forrása az, hogy egyidejûleg gyúlékony anyagokat kevernek, pumpálnak vagy permeteznek. Az elektromos töltéseket az egyes részecskék érintkezésével vagy számításával hozzák létre. Az elektromos töltés mennyisége az egymással érintkezésbe kerülõ felületek elektrosztatikus tulajdonságaira korlátozódik. A közvetlen vagy gyors csatlakozás a talajhoz vagy a terheletlen célhoz egy rövid áramimpulzus hozható létre, amely fényes lesz a szikra szerkezetekben.A szikrakibocsátástól való gondosság hiánya magában foglalhatja az alkoholok és a levegõ keverékének gyújtását, ami robbanást vagy nagy robbanást jelent. Az elektrosztatikus földelés kiküszöböli a robbanásveszélyt az elektrosztatikus töltések szabályozott kisülése miatt.