Es a biztonsagi zona

A robbanásbiztonság fogalmának megvitatása, azaz robbanásbiztos, nem lehet felsorolni az összes iránymutatást ebben a témában. Számos részletes részletes törvény szabályozza a fent tárgyalt témát. Elõször is azzal a ténnyel kell kezdeni, hogy a különösen tûz- vagy robbanásveszélyes területeken az ATEX-irányelv rendelkezései alkalmazandók, amelyek szerint például a szénbányákban és a metán vagy a szénpor robbanásának veszélye esetén olyan eszközt kell használni, amely ellensúlyozzák a robbanást, és további CE jelöléssel rendelkeznek.

Számos európai szabály van erre a problémára, és sok lengyel szabályozás létezik. A Lengyel Köztársaságban elsõsorban a dolgok szabályait, bizalmát és higiéniáját, valamint a gazdasági miniszter 2010. július 8-i rendelete a munkahelyi robbanásveszélyes légkör megfogalmazásával kapcsolatos bizalomra és egészségre vonatkozó minimumkövetelményekrõl (Dz. 138, 931. tétel.A robbanásbiztonságról való tájékoztatáskor meg kell említeni, hogy minden olyan helyen, ahol fennáll ilyen veszély, a munkáltató felelõs a robbanásvédelmi dokumentum létrehozásáért. Az ilyen dokumentumot kockázatelemzéssel is meg lehet írni. Mindig emlékeznünk kell arra, hogy ez a modell a szakmai gyakorlat modernizációjának sikerességétõl függ.A jelenlegi idõkben jelentõs hatással van a munkavállalók biztonságára. Ezért nagyon fontos a tûzoltás. Olyan dokumentum létrehozása, amely a tûzvédelem ténye, a fenti tervben mindenekelõtt a lehetséges robbanásoknak kitett zónák megjelölését hozza létre. Ugyanakkor védintézkedések kerülnek kiadásra.Ezen túlmenõen a tûz kezdetének kitett munkaüzletnek olyan rendszernek kell lennie, amely ellensúlyozza a robbanás kialakulását. Ez a rendszer három elembõl áll. Elõször elnyomja az eszközök gyújtását. A következõ az, hogy a szerszámokban lévõ nyomást jó állapotba hozza, és harmadsorban megakadályozza, hogy a lángok a csatornákon vagy csatornákon keresztül másodlagos tüzet okozzanak.Összefoglalva, a legfontosabbnak kell lennie, hogy a releváns. Ezért a munkáltatónak be kell tartania a szabályokat, és ügyelnie kell a munkavállalók biztonságára.