Az itelet aruk szabad mozgasa

Az ATEX-irányelv az Európai Unió irányelvének egyszerû neve, amely harmonizálta azokat a követelményeket, amelyeknek a robbanásveszélyes környezetben a célhoz közeli termékeknek meg kell felelniük. Ez jelentõsen elõmozdítja az áruk áramlását az összes tagállam között, mivel, mint tudjuk, az áruk szabad áramlása az európai közösség szokásos feltevése.

Lengyelországban az ATEX-et a miniszterelnök rendeletében ismertették a robbanásveszélyes területeken, valamint az anyagokban és származékos reklámokban (ATEX irányelv 94/9 / EK átadott eszközök és védõstílusok alapvetõ követelményeirõl.Az irányelv részletesen meghatározza azokat az elõírt biztonsági szinteket és módszereket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az árukat a központhoz viszonyítva használják. Biztosítani kell azonban, hogy az ATEX-irányelv követelményei mellett minden terméknek meg kell felelnie az új, alkalmazandó jogszabályokból eredõ iránymutatásoknak egy adott választékra és a törvényesen elõírt tanúsítványokra.A fõbb környezet, amelyben a szabályt egyesítik, a bányák, különösen a földalatti, kitéve a metán és / vagy a szénpor eredetének. Más veszélyeztetett területek közé tartozik vegyi üzemek, erõmûvek, cementgyárak, fa- és mûanyagfeldolgozó üzemek. A tér robbanásveszélyes zónának való besorolását a levegõben lévõ robbanásveszélyes koncentrációk és lakóhelyük gyakorisága határozza meg. Egy olyan terméket, amely nem kap tanúsítványt, már el kell engedni a piacról. Ez biztosítja a kiszolgáló személyek biztonságát és a nehéz eseményekkel kapcsolatos veszteségek csökkentését. Az építmények és tartozékok megfelelõ kialakításának köszönhetõen minimálisra csökkentheti az adott munkahelyre történõ támadás veszélyét.A lengyelországi cikkek tanúsító szervei: UDT-CERT, ITG KOMAG, Központi Bányászati Intézet, Kísérleti bánya "Barbara" Miko³ów és OBAC - Tanúsítási és tanúsítási központ. z o.o. székhelye Gliwicében.Az Európai Unió mellett az IECEx tanúsítási szabványai is alkalmazandók, amelyek fõbb irányelvei az ATEX elvvel összhangban vannak. Az európai közösség téren nem kívánatos az IECEx tanúsítvány.